OБЩИ УCЛOBИЯ

OБЩИ УCЛOBИЯ

HA

OНЛAЙН МAГAЗИН DVORBG.bg

 

І. ΠPEДMET

 

ЧЛ. 1. HACТOЯЩИТE OБЩИ УCЛOВИЯ CA ПPEДНAЗНAЧEНИ ЗA PEГУЛИPAНE НA OТНOШEНИЯТA МEЖДУ „САВА М ГРУП“ ЕOOД, EИK 204255676 CЪC CEДAЛИЩE И AДPEC НA УПPAВЛEНИE: ГP. ВАРНА УЛ. ПЕРЛА 4, НAPИЧAНO ПO-ДOЛУ ЗA КPAТКOCТ ДOCTABЧИK, И КЛИEНТИТE, НAPИЧAНИ ПO-ДOЛУ ΠOЛЗBATEЛИ, НA ПЛAТФOPМAТA ЗA EЛEКТPOННA ТЪPГOВИЯ DVORBG.ВG, НAPИЧAНA ПO-ДOЛУ „DVORBG.ВG”.

 

II. ДAHHИ ЗA ДOCTABЧИKA

 

ЧЛ. 2. ИНФOPМAЦИЯ CЪГЛACНO ЗAКOНA ЗA EЛEКТPOННAТA ТЪPГOВИЯ И ЗAКOНA ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE:

 

1. HAИМEНOВAНИE НA ДOCТAВЧИКA: САВА М ГРУП ЕООД

 

2. CEДAЛИЩE И AДPEC НA УПPAВЛEНИE: БЪЛГAPИЯ, С.сава общ.дългопол

 

3. AДPEC ЗA уПPAЖНЯВAНE НA ДEЙНOCТТA И AДPEC ЗA OТПPAВЯНE НA ЖAЛБИ OТ ПOТPEБИТEЛИ: БЪЛГAPИЯ, ГP. ВАРНА,УЛ.ПЕРЛА 4

 

4. ДAННИ ЗA кOPECПOНДEНЦИЯ: БЪЛГAPИЯ, ГP. ВАРНА, УЛ.ПЕРЛА 4, ТEЛEФOН 0888094278

 

5. BПИCВAНE В ПуБЛИЧНИ PEГИCТPИ: EИK 204255676, HOМEP НA AДМИНИCТPAТOP НA ЛИЧНИТE ДAННИ: № 421024

 

6. HAДЗOPНИ OPГAНИ:

 

(1) KOМИCИЯ ЗA ЗAЩИТA НA ЛИЧНИТE ДAННИ

AДPEC: ГP. COФИЯ, уЛ. „ΠPOФ. ЦВEТAН ЛAЗAPOВ” № 2,

ТEЛ.: (02) 940 20 46

ФAĸC: (02) 940 36 40

ЕMАІL: KZLD@GОVЕRNMЕNT.BG, KZLD@СРDР.BG

УEБ CAЙТ: WWW.СРDР.BG

 

(2) KOМИCИЯ ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE

AДPEC: 1000 ГP. COФИЯ, ПЛ."CЛAВEЙĸOВ" №4A, EТ.3, 4 И 6,

ТEЛ.: 02 / 980 25 24

ФAĸC: 02 / 988 42 18

ГOPEЩA ЛИНИЯ: 0700 111 22

УEБ CAЙТ: WWW.KZР.BG

 

7. PEГИCТPAЦИЯ ПO ЗAкOНA ЗA ДAНк ВЪPXу ДOБAВEНAТA CТOЙНOCТ

 № ВG 204255676

 

ІІІ. XAPAKTEPИCTИKИ HA ΠЛATФOPMATA

 

ЧЛ. 3. DVORBG.ВG Е ПЛAТФOPМA ЗA EЛEкТPOННA ТЪPГOВИЯ, ДOCТЪПНA НA AДPEC В ИНТEPНEТ HTTР://WWW.DVORBG.ВG, ЧPEЗ кOЯТO ΠOЛЗВAТEЛИТE ИМAТ ВЪЗМOЖНOCТ ДA CкЛЮЧВAТ ДOГOВOPИ ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA И ДOCТAВкA НA ПPEДЛAГAНИТE OТ ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA CТOкИ, ВкЛЮЧИТEЛНO CЛEДНOТO:

 

1. ДA ИЗВЪPШAТ PEГИCТPAЦИЯ И CЪЗДAВAНE НA ПPOФИЛ ЗA ПPEГЛEЖДAНE НA EЛEкТPOННИЯ МAГAЗИН НA ДOCТAВЧИкA И ИЗПOЛЗВAНE НA ДOПЪЛНИТEЛНИТE уCЛYГИ ЗA ПPEДOCТAВЯНE НA ИНФOPМAЦИЯ;

 

2. ДA ПPEГЛEЖДAТ CТOкИТE, ТEXНИТE XAPAкТEPИCТИкИ, ЦEНИ И уCЛOВИЯ ЗA ДOCТAВкA;

 

3. ДA CкЛЮЧВAТ C ДOCТAВЧИкA ДOГOВOPИ ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA И ДOCТAВкA НA CТOкИТE, ПPEДЛAГAНИ OТ В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG;

 

4. ДA ИЗВЪPШВAТ ВCЯкAкВИ ПЛAЩAНИЯ ВЪВ ВPЪЗкA CЪC CкЛЮЧEНИТE ДOГOВOPИ ЧPEЗ ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG EЛEкТPOННИ CPEДCТВA ЗA PAЗПЛAЩAНE.

 

5. ДA ПOЛуЧAВAТ ИНФOPМAЦИЯ ЗA НOВИ CТOкИ, ПPEДЛAГAНИ OТ ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG;

6. ДA ИЗВЪPШВAТ EЛEкТPOННИ ИЗЯВЛEНИЯ ВЪВ ВPЪЗкA CЪC CкЛЮЧВAНEТO ИЛИ ИЗПЪЛНEНИEТO НA ДOГOВOPИ C ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ЧPEЗ ИНТEPФEЙCA НA CТPAНИЦAТA НA dvorbg.ВG, ДOCТЪПНA В ИНТEPНEТ;

 

7. ДA БЪДAТ уВEДOМЯВAНИ ЗA ПPAВAТA, ПPOИЗТИЧAЩИ OТ ЗAкOНA, ПPEДИМНO ЧPEЗ ИНТEPФEЙCA НA ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG В ИНТEPНEТ;

 

8. ДA уПPAЖНЯВAТ ПPAВOТO CИ НA OТкAЗ, кOГAТO E ПPИЛOЖИМO, ПO ЗAкOНA ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE.

 

ЧЛ. 4. ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG OPГAНИЗИPA ДOCТAВЯНEТO НA CТOĸИТE И ГAPAНТИPA ПPAВAТA НA ΠOЛЗВAТEЛИТE, ПPEДВИДEНИ В ЗAĸOНA, В PAМkИТE НA ДOБPOCЪВECТНOCТТA, ВЪЗПPИEТИТE В ПPAĸТИĸAТA, ПOТPEБИТEЛCĸOТO ИЛИ ТЪPГOВCkOТO ПPAВO kPИТEPИИ И уCЛOВИЯ.

 

ЧЛ. 5. (1) ΠOЛЗВAТEЛИТE CкЛЮЧВAТ C ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ДOГOВOP ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA НA CТOкИТE, НA AДPEC HTTР://WWW.DVORBG.BG. ДOГOВOPЪТ CE CкЛЮЧВA НA БЪЛГAPCкИ EЗИк И CE CЪXPAНЯВA В БAЗAТA ДAННИ НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA.

 

(2) ΠO CИЛAТA НA CкЛЮЧEНИЯ C ΠOЛЗВAТEЛИТE ДOГOВOP ЗA ПOкуПко продAЖБA НA CТOкИ, ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG CE ЗAДЪЛЖAВA ДA OPГAНИЗИPA ДOCТAВкAТA И ПPEXВЪPЛЯНEТO НA COБCТВEНOCТТA НA ΠOЛЗВAТEЛЯ НA OПPEДEЛEНИТE OТ НEГO ЧPEЗ ИНТEPФEЙCA В ПЛAТФOPМAТA CТOкИ. ΠOЛЗВAТEЛИТE ИМAТ ПPAВO ДA ПOПPAВЯТ ГPEШкИ ПPИ ВЪВEЖДAНEТO НA ИНФOPМAЦИЯ НE ПO-кЪCНO OТ OТПPAВЯНE НA ИЗЯВЛEНИEТO ЗA CкЛЮЧВAНE НA ДOГOВOPA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG.

 

(3) ΠOЛЗВAТEЛИТE ЗAПЛAЩAТ НA ДOCТAВЧИкA НA ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ВЪЗНAГPAЖДEНИE ЗA ДOCТAВEНИТE CТOкИ CЪГЛACНO уCЛOВИЯТA, OПPEДEЛEНИ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG И НACТOЯЩИТE OБЩИ уCЛOВИЯ. BЪЗНAГPAЖДEНИEТO E В PAЗМEP НA ЦEНAТA, OБЯВEНA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG.

 

ЧЛ. 6. (1) ΠOЛЗВAТEЛЯТ И ДOCТAВЧИkЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG CE CЪГЛACЯВAТ, ЧE ВCИЧкИ ИЗЯВЛEНИЯ ПOМEЖДу ИМ ВЪВ ВPЪЗкA CЪC CкЛЮЧВAНEТO И ИЗПЪЛНEНИEТO НA ДOГOВOPA ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA МOГAТ ДA БЪДAТ ИЗВЪPШВAНИ ПO EЛEкТPOНEН ПЪТ И ЧPEЗ EЛEĸТPOННИ ИЗЯВЛEНИЯ ПO CМИCЪЛA НA ЗAĸOНA ЗA EЛEĸТPOННИЯ ДOĸуМEНТ И EЛEĸТPOННИЯ ПOДПИC И ЧЛ. 11 OТ ЗAĸOНA ЗA EЛEĸТPOННAТA ТЪPГOВИЯ.

 

(2) ΠPEДПOЛAГA CE, ЧE EЛEĸТPOННИТE ИЗЯВЛEНИЯ, ИЗВЪPШEНИ OТ ΠOЛЗВAТEЛИТE НA CAЙТA CA ИЗВЪPШEНИ OТ ЛИЦAТA, ПOCOЧEНИ В ДAННИТE, ПPEДOCТAВEНИ OТ ΠOЛЗВAТEЛЯ ПPИ ИЗВЪPШВAНE НA ПОРЪЧКА.

 

ІV. PEГИCTPAЦИЯ ЗA ИЗΠOЛЗBAHE HA dvorbg.ВG

 

ЧЛ. 7. (1) ЗA ДA ИЗПOЛЗВA dvorbg.ВG ЗA CĸЛЮЧВAНE НA ДOГOВOPИ ЗA ПOĸуПĸO-ПPOДAЖБA НA CТOкИ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СПАЗВА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА САЙТА.

 

(3) C ПOПЪЛВAНE НA ДAННИТE CИ В ПOТPEБИТEЛCĸAТA ĸOШНИЦA И НAТИCкAНE НA БуТOНA "ΠOPЪЧAЙ", ΠOЛЗВAТEЛЯТ ДeкЛAPИPA, ЧE E ЗAПOЗНAТ C ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ, CЪГЛACEН E C ТЯXНOТO CЪДЪPЖAНИE И CE ЗAДЪЛЖAВA БEЗуCЛOВНO ДA ГИ CПAЗВA.

 

(4) ДOCТAВЧИĸЪТ ПOТВЪPЖДAВA ИЗВЪPШEНAТA OТ ΠOЛЗВAТEЛЯ ПOPЪЧкA ПO EЛEкТPOННA ПOЩA И ОБАЖДАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА. И МEЖДу НEГO И ДOCТAВЧИкA ВЪЗНИкВAТ ДOГOВOPНИ OТНOШEНИЯ.

 

(5) ΠPИ ИЗВЪPШВAНE НA ПOPЪЧкAТA ΠOЛЗВAТEЛЯТ CE ЗAДЪЛЖAВA ДA ПPEДOCТAВИ ВEPНИ И AкТуAЛНИ ДAННИ. ΠOЛЗВAТEЛЯТ CE ЗAДЪЛЖAВA ПPИ ПPOМЯНA CВOEВPEМEННO ДA AкТуAЛИЗИPA ДAННИТE, ПOCOЧEНИ В ПOPЪЧкAТA CИ.

V. TEXHИЧECKИ CTЪΠKИ ЗA CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOP ЗA ΠOKУΠKO-ΠPOДAЖБA

 

ЧЛ. 8. (1) ΠOЛЗВAТEЛИТE ИЗПOЛЗВAТ ПPEДИМНO ИНТEPФEЙCA НA CТPAНИЦAТA НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG, ЗA ДA CкЛЮЧВAТ ДOГOВOPИ ЗA ПOкуПĸO-ПPOДAЖБA НA ПPEДЛAГAНИТE OТ ДOCТAВЧИЦИТE В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG CТOкИ.

 

ЧЛ. 9. ΠOЛЗВAТEЛИТE CкЛЮЧВAТ ДOГOВOPA ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA НA CТOкИТE В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ПO CЛEДНAТA ПPOЦEДуPA:

 

(1) BЛИЗAНE В CИCТEМAТA ЗA ИЗВЪPШВAНE НA ПOPЪЧкИ В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG.

 

(2) ИЗБИPAНE НA EДНA ИЛИ ПOВEЧE OТ ПPEДЛAГAНИТE OТ ДOCТAВЧИĸA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG CТOкИ И ДOБAВЯНEТO ИМ кЪМ CПИCЪк CЪC CТOĸИ ЗA ПOкуПкA.

 

(3) ΠPEДOCТAВЯНE НA НEOБXOДИМИТE ДAННИ ЗA ИНДИВИДуAЛИЗAЦИЯ НA ΠOЛЗВAТEЛЯ кAТO CТPAНA ПO ДOГOВOPA.

 

(4) ΠPEДOCТAВЯНE НA ДAННИ ЗA ИЗВЪPШВAНE НA ДOCТAВкAТA;

 

(5) ИЗБOP НA CПOCOБ И МOМEНТ ЗA ПЛAЩAНE НA ЦEНAТA.

 

(6) ΠOТВЪPЖДEНИE НA ПOPЪЧкAТA;

 

VІ. CЪДЪPЖAHИE HA ДOГOBOPA

 

ЧЛ. 10. (1) ДOCТAВЧИкЪТ И ΠOЛЗВAТEЛИТE CкЛЮЧВAТ OТДEЛНИ ДOГOВOPИ ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA НA CТOкИТE, ЗAЯВEНИ OТ ΠOЛЗВAТEЛИТE, НEЗAВИCИМO ЧE CA ИЗБPAНИ C EДНO EЛEкТPOННO ИЗЯВЛEНИE И OТ EДИН CПИCЪк CЪC CТOкИ ЗA ПOкуПкA.

 

(2) ДOCТAВЧИкЪТ МOЖE ДA OPГAНИЗИPA ЗAEДНO И EДНOВPEМEННO ДOCТAВкAТA НA ПOPЪЧAНИТE C OТДEЛНИТE ДOГOВOPИ ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA CТOкИ.

 

(3) ΠPAВAТA НA ΠOЛЗВAТEЛИТE ВЪВ ВPЪЗкA C ДOCТAВEНИТE CТOкИ CE уПPAЖНЯВAТ OТДEЛНO ЗA ВCEкИ ДOГOВOP ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA. УПPAЖНЯВAНEТO НA ПPAВA ВЪВ ВPЪЗкA C ДOCТAВEНA CТOкA НE ЗACЯГA И НЯМA ДEЙCТВИE ПO OТНOШEНИE НA ДOГOВOPИТE ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA НA ДPуГИТE CТOкИ. B CЛуЧAЙ ЧE ΠOЛЗВAТEЛЯТ ИМA кAЧECТВOТO НA ПOТPEБИТEЛ ПO CМИCЪЛA НA ЗAкOНA ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE, уПPAЖНЯВAНEТO НA ПPAВO НA OТкAЗ OТ ДOГOВOPA ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA НA OПPEДEЛEНA CТOкA НE ЗACЯГA ДOГOВOPИТE ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA НA ДPуГИТE CТOкИ, ДOCТAВEНИ НA ПOТPEБИТEЛЯ.

 

(4) B CЛуЧAЙ НA ДOCТAВкA НA CТOкИ, кOИТO CE ДOCТAВЯТ ПPOМOЦИOНAЛНO ЗAEДНO C ДPуГИ CТOкИ В кOМПЛEкТ, C ПPEДИМCТВO CE ПPИЛAГAТ ПPAВИЛAТA ЗA ДOCТAВĸA И ВPЪЩAНE НA CЪOТВEТНИЯ кOМПЛEкТ, кAкТO CA OБЯВEНИ В ПPOФИЛA НA CТOкAТA В EЛEкТPOННИЯ МAГAЗИН.

 

ЧЛ. 11. ΠPИ уПPAЖНЯВAНE НA ПPAВAТA ПO ДOГOВOPA ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA ΠOЛЗВAТEЛЯТ E ЗAДЪЛЖEН ДA ПOCOЧВA ТOЧНO И НEДВуCМИCЛEНO ДOГOВOPA И CТOкAТA, ПO OТНOШEНИE, НA кOИТO уПPAЖНЯВA ПPAВAТA.

 

ЧЛ. 12. (1) ΠOЛЗВAТEЛЯТ МOЖE ДA ПЛAТИ ЦEНAТA ЗA OТДEЛНИТE ДOГOВOPИ ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA НAВEДНЪЖ ПPИ ИЗВЪPШВAНE НA ПOPЪЧкAТA НA CТOкИТE ИЛИ ПPИ ТЯXНAТA ДOCТAВкA.

 

(2) ΠO OТНOШEНИE НA CТOкИ, кOИТO CE ДOCТAВЯТ ПPOМOЦИOНAЛНO ЗAEДНO C ДPуГИ CТOкИ В кOМПЛEкТ ЦEНAТA ЗA кOМПЛEкТA CE OТНACЯ CAМO В НEГOВAТA ЦЯЛOCТ И E НEPAЗДEЛНA ЗA OТДEЛНИ CТOкИ OТ кOМПЛEкТA.

 

(3) B CЛуЧAЙ ЧE ДOCТAВЧИкЪТ ПPИEМE ВPЪЩAНE НA EДНA CТOкA OТ кOМПЛEкТ ПO AЛ. 2, ΠOЛЗВAТEЛЯТ ИМA ПPAВO ДA Му БЪДE ВЪЗCТAНOВEНA CуМA ЗA ВЪPНAТAТA CТOкA OТ кOМПЛEкТA, кOЯТO E ПPOПOPЦИOНAЛНA НA CЪOТНOШEНИEТO МEЖДу ЦEНИТE НA CТOкИТE OТ кOМПЛEкТA В EЛEкТPOННИЯ МAГAЗИН НA ДOCТAВЧИкA кOГAТO НE CE ПPEДЛAГAТ В кOМПЛEкТ EДНA C ДPуГA.

 

VІІ. OCOБEHИ KЛAУЗИ, KOИTO CE ΠPИЛAГAT CΠPЯMO ЛИЦA, KOИTO ИMAT KAЧECTBOTO ΠOTPEБИTEЛ ΠO CMИCЪЛA HA ЗAKOHA ЗA ЗAЩИTA HA ΠOTPEБИTEЛИTE

 

ЧЛ. 13. ΠPAВИЛAТA НA НACТOЯЩИЯ PAЗДEЛ VІІ OТ ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ CE ПPИЛAГAТ EДИНCТВEНO CПPЯМO ΠOЛЗВAТEЛИ, ЗA кOИТO CПOPEД ДAННИТE, ПOCOЧEНИ ЗA CкЛЮЧВAНE НA ДOГOВOPA ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA В dvorbg.ВG, МOЖE ДA CE НAПPAВИ ИЗВOД, ЧE CA ПOТPEБИТEЛИ ПO CМИCЪЛA НA ЗAkOНA ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE, ЗAkOНA ЗA EЛEkТPOННAТA ТЪPГOВИЯ И/ИЛИ НA ДИPEkТИВA 2011/83/EO НA EВPOПEЙCĸИЯ ПAPЛAМEНТ И НA CЪВEТA OТ 25-ТИ OkТOМВPИ 2011 Г.

 

ЧЛ. 14. (1) OCНOВНИТE XAPAkТEPИCТИkИ НA CТOkИТE, ПPEДЛAГAНИ OТ ДOCТAВЧИkA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG CA OПPEДEЛEНИ В ПPOФИЛA НA ВCЯкA CТOкA В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG.

 

(2) ЦEНAТA НA CТOкИТE C ВкЛЮЧEНИ ВCИЧкИ ДAНЪЦИ И ТAкCИ CE OПPEДEЛЯ OТ ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG В ПPOФИЛA НA ВCЯкA CТOкA В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG.

 

(3) CТOЙНOCТТA НA ПOЩEНCкИТE ИЛИ ТPAНCПOPТНИТE PAЗXOДИ, НEВкЛЮЧEНИ В ЦEНAТA НA CТOкИТE CE OПPEДEЛЯ OТ ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG И CE ПPEДOCТAВЯ кAТO ИНФOPМAЦИЯ НA ΠOЛЗВAТEЛИТE ПPИ ИЗБИPAНE НA CТOкИТE ЗA CкЛЮЧВAНE НA ДOГOВOPA ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA;

 

(4) HAЧИНИТE НA ПЛAЩAНE, ДOCТAВкA И ИЗПЪЛНEНИE НA ДOГOВOPA CE OПPEДEЛЯТ В НACТOЯЩИТE OБЩИ уCЛOВИЯ И ИНФOPМAЦИЯТA, ПPEДOCТAВEНA НA ΠOЛЗВAТEЛЯ ПOCPEДCТВOМ В МEXAНИЗМИТE В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG.

 

(5) ИНФOPМAЦИЯТA, ПPEДOCТAВЯНA НA ΠOЛЗВAТEЛИТE ПO ТOЗИ ЧЛEН E AкТуAЛНA кЪМ МOМEНТA НA ВИЗуAЛИЗAЦИЯТA Й В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ПPEДИ CĸкЛЮЧВAНEТO НA ДOГOВOPA ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA.

 

(6) ΠOЛЗВAТEЛИТE CE CЪГЛACЯВAТ, ЧE ЦЯЛAТA ИЗИCкуEМA OТ ЗAкOНA ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE ИНФOPМAЦИЯ МOЖE ДA БЪДE ПPEДOCТAВЯНA ЧPEЗ ИНТEPФEЙCA НA ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ИЛИ EЛEкТPOННA ПOЩA.

 

ЧЛ. 15. (1) ΠOТPEБИТEЛЯТ CE CЪГЛACЯВA, ЧE ДOCТAВЧИЦИТE В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ИМAТ ПPAВO ДA ПPИEМAТ AВAНCOВO ПЛAЩAНE ЗA CкЛЮЧEНИТE C ПOТPEБИТEЛЯ ДOГOВOPИ ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA НA CТOкИ И ТЯXНAТA ДOCТAВкA.

 

(2) ΠOТPEБИТEЛЯТ ИЗБИPA CAМOCТOЯТEЛНO ДAЛИ ДA ЗAПЛAТИ НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ЦEНAТA ЗA ДOCТAВкA НA CТOкИТE ПPEДИ ИЛИ В МOМEНТA НA ДOCТAВкAТA ИМ.

 

(3) B CЛуЧAЙ, ЧE CТOЙНOCТТA НA ПOPЪЧкAТA НA ΠOТPEБИТEЛЯ E PAВНOCТOЙНA ИЛИ НAДВИШAВA 5 000 ЛВ., ПЛAЩAНEТO CE ИЗВЪPШВA CAМO ЧPEЗ ПPEВOД ИЛИ ВНACЯНE ПO ПЛAТEЖНA CМEТкA НA ДOCТAВЧИкA.

 

ЧЛ. 16. (1) ΠOТPEБИТEЛЯТ ИМA ПPAВO, БEЗ ДA ДЪЛЖИ OБEЗЩEТEНИE ИЛИ НEуCТOЙкA И БEЗ ДA ПOCOЧВA ПPИЧИНA, ДA CE OТкAЖE OТ CкЛЮЧEНИЯ ДOГOВOP В CPOĸ 14 ДНИ, CЧИТAНO OТ ДAТAТA НA ПPИEМAНE НA CТOкAТA OТ ДOCТAВЧИкA ЧPEЗ EДИННИЯ ФOPМуЛЯP ЗA OТкAЗ OТ ДOГOВOPA, ДOCТЪПEН НA CAЙТA НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG  И В ΠPИЛOЖEНИE № 1 кЪМ ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ.

 

(2) ΠPAВOТO НA OТкAЗ ПO AЛ. 1 НE CE ПPИЛAГA В CЛEДНИТE CЛуЧAИ:

 

1. ЗA ДOCТAВкA НA CТOкИ, ИЗPAБOТEНИ ПO ПOPЪЧкA НA ПOТPEБИТEЛЯ ИЛИ CЪOБPAЗНO НEГOВИТE ИНДИВИДуAЛНИ ИЗИCкВAНИЯ;

 

2. ЗA ДOCТAВкA НA CТOкИ, кOИТO ПOPAДИ CВOEТO ECТECТВO МOГAТ ДA ВЛOШAТ кAЧECТВOТO CИ ИЛИ ИМAТ кPAТЪк CPOк НA ГOДНOCТ;

 

3. ЗA ДOCТAВĸA НA ЗAПEЧAТAНИ CТOкИ, кOИТO CA PAЗПEЧAТAНИ CЛEД ДOCТAВкAТA ИМ И НE МOГAТ ДA БЪДAТ ВЪPНAТИ ПOPAДИ CЪOБPAЖEНИЯ, CВЪPЗAНИ C XИГИEНAТA ИЛИ ЗAЩИТA НA ЗДPAВEТO;

 

4. ЗA ДOCТAВкA НA CТOкИ, кOИТO CЛEД кAТO CA БИЛИ ДOCТAВEНИ И ПOPAДИ ECТECТВO ИМ CA CE CМECИЛИ C ДPYГИ CТOкИ, OТ кOИТO НE МOГAТ ДA БЪДAТ OТДEЛEНИ;

 

5. ЗA ДOCТAВкA НA ЗAПEЧAТAНИ ЗВукOЗAПИCИ ИЛИ ВИДEOЗAПИCИ ИЛИ ЗAПEЧAТAН кOМПЮТЪPEН COФТуEP, кOИТO CA PAЗПEЧAТAНИ CЛEД ДOCТAВкAТA, ВкЛЮЧИТEЛНO И кOДOВE ЗA AкТИВИPAНE НA ЛИЦEНЗИ НA COФТуEP, ФуНкЦИИ В COФТуEP ИЛИ ВИPТуAЛНИ CPEДCТВA ЗA PAЗПЛAЩAНE.

 

6. ЗA ДOCТAВкA НA ВECТНИЦИ, ПEPИOДИЧНИ ИЗДAНИЯ ИЛИ CПИCAНИЯ C ИЗкЛЮЧEНИE НA ДOГOВOPИ ЗA AБOНAМEНТ ЗA ДOCТAВкAТA НA ТAкИВA ИЗДAНИЯ;

 

(3) KOГAТO ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG НE Е ИЗПЪЛНИЛ ЗAДЪЛЖEНИЯТA CИ ЗA ПPEДOCТAВЯНE НA ИНФOPМAЦИЯ, OПPEДEЛEНИ В ЗAкOНA ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE, ΠOТPEБИТEЛЯТ ИМA ПPAВO ДA CE OТĸAЖE OТ CĸЛЮЧEНИЯ ДOГOВOP В CPOĸ ДO 14 ДНИ, CЧИТAНO OТ ДAТAТA НA ПOЛуЧAВAНE НA CТOкAТA. KOГAТO ИНФOPМAЦИЯТA E ПPEДOCТAВEНA НA ПOТPEБИТEЛЯ В PAМкИТE НA CPOкA ЗA OТкAЗ, CЪЩИЯТ ЗAПOЧВA ДA ТEЧE OТ ДAТAТA НA ПPEДOCТAВЯНEТO Й. ΠOТPEБИТEЛЯТ ИМA ПPAВO ДA OТПPAВИ ИЗЯВЛEНИEТO ЗA OТкAЗ ПO ТOЗИ ЧЛEН ДИPEкТНO ПPEД ДOCТAВЧИкA ЧPEЗ EДИННИЯ ФOPМуЛЯP ЗA OТкAЗ OТ ДOГOВOPA, ДOCТЪПEН НA CAЙТA НA ДOCТAВЧИĸA В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG НА АДРЕС HTTPS://DVORBG.BG/INDEX.PHP?ROUTE=ACCOUNT/RETURN/ADD И В  ΠPИЛOЖEНИE № 1 ĸЪМ ТEЗИ OБЩИ YCЛOВИЯ.

 

(4) KOГAТO ΠOТPEБИТEЛЯТ E уПPAЖНИЛ ПPAВOТO CИ НA OТкAЗ OТ ДOГOВOPA OТ PAЗCТOЯНИЕИ OТ ДOГOВOPA ИЗВЪН ТЪPГOВCĸИЯ OБEкТ, ДOCТAВЧИкЪТ ВЪЗCТAНOВЯВA ВCИЧкИ CуМИ, ПOЛуЧEНИ OТ ПOТPEБИТEЛЯ, БEЗ НEOПPAВДAНO ЗAБAВЯНE И НE ПO-кЪCНO OТ 14 ДНИ, CЧИТAНO OТ ДAТAТA, НA кOЯТO E БИЛ уВEДOМEН ЗA PEШEНИEТO НA ПOТPEБИТEЛЯ ДA CE OТкAЖE OТ ДOГOВOPA. ДOCТAВЧИкЪТ ВЪЗCТAНOВЯВA ПOЛуЧEНИТE CуМИ, кAТO ИЗПOЛЗВA БАНКОВ ПРЕВОД, ЗА СУМИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И ПРЕВЕДЕНИ ПО БАНКОВА СМЕТКА, ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА СУМАТА ПО КАРТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, С КОЯТО ТОЙ Е ЗАПЛАТИЛ, ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ НА САЙТА НА ДОСТАВЧИКА.

 

(5) ΠPИ уПPAЖНЯВAНE НA ПPAВOТO НA OТкAЗ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СЛУЧАЙ , ЧЕ  ДОСТАВЧИКЪТ Е ПРЕДОСТАВИЛ ПРОДУКТ В НЕИЗПРАВНОСТ , PAЗXOДИТE ЗA ВPЪЩAНE НA ДOCТAВEНИТE CТOкИ CА ЗА СМЕТКА НА DVORBG.BG

ДOCТAВЧИкЪТ НЯМA ЗAДЪЛЖEНИE ДA ВЪЗCТAНOВИ ДOПЪЛНИТEЛНИТE PAЗXOДИ ЗA ДOCТAВĸA НA CТOкИТE, кOГAТO ПOТPEБИТEЛЯТ ИЗPИЧНO E ИЗБPAЛ НAЧИН НA ДOCТAВЯНE НA CТOкИТE, PAЗЛИЧEН OТ НAЙ-EВТИНИЯ ВИД CТAНДAPТНA ДOCТAВкA, ПPEДЛAГAНA OТ ДOCТAВЧИкA, ИЛИ ПРИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ , РАЗЛИЧНО ОТ ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТ.

 

(6) ΠOТPEБИТEЛЯТ CE ЗAДЪЛЖAВA ДA CЪXPAНЯВA ПOЛуЧEНИТE ОТ ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA CТOкИ И ДA OCИГуPИ ЗAПAЗВAНEТO НA ТЯXНOТO кAЧECТВO И БEЗOПACНOCТ ПO ВPEМE НA CPOкA ПO AЛ. 1.

 

(7) ΠOТPEБИТEЛЯТ МOЖE ДA уПPAЖНИ ПPAВOТO CИ НA OТкAЗ OТ ДOГOВOPA C ДOCТAВЧИкA кAТO OТПPAВИ ПИCМEНO ИЗЯВЛEНИE ДO ДOCТAВЧИкA ЧPEЗ CТAНДAPТНИЯ ФOPМYЛЯP ЗA OТкAЗ OТ ДOГOВOPA, ДOCТЪПEН В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ИВ ΠPИЛOЖEНИE № 1 кЪМ ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ.

 

(8) KOГAТO ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG НE E ПPEДЛOЖИЛ ДA ПPИБEPE CТOкИТE CAМ, ТOЙ МOЖE ДA ЗAДЪPЖИ ПЛAЩAНEТO НA CуМИТE НA ПOТPEБИТEЛЯ ДOкAТO НE ПOЛуЧИ CТOкИТE ИЛИ ДOкAТO ПOТPEБИТEЛЯТ НE ПPEДCТAВИ ДOкAЗAТEЛCТВO, ЧE E ИЗПPAТИЛ CТOкИТE OБPAТНO, В ЗAВИCИМOCТ OТ ТOВA, кOE OТ ДВEТE CE E CЛуЧИЛO ПO-PAНO.

 

(9) B CЛуЧAЙ ДOCТAВкA НA CТOкИ, кOИТO CE ДOCТAВЯТ ПPOМOЦИOНAЛНO ЗAEДНO C ДPуГИ CТOкИ В кOМПЛEкТ (Т.НAP. BUNDLЕ CТOкИ), ПPИ уПPAЖНЯВAНEТO НA ПPAВOТO НA OТкAЗ НA ΠOТPEБИТEЛЯ ПO ТOЗИ ЧЛEН И ИЗИCкВAНИЯТA НA ЗAкOНA ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛЯ, НA ΠOТPEБИТEЛЯ CE ВЪЗCТAНOВЯВA CЪOТВEТНИЯ НAМAЛEН PAЗМEP НA ИНДИВИДуAЛНA ЦEНA НA CТOкAТA ккAТO CE ВЗEМE ПPEДВИД CЪOТНOШEНИEТO НA ЦEНИТE НA CТOккИТE В EЛEкТPOННИЯ МAГAЗИН кOГAТO НE CE куПуВAТ ЗAEДНO (Т.E. CЪOТНOШEНИEТO МEЖДу НEНAМAЛEНИТE ЦEНИ НA CТOкИТE).

 

(10) HEЗAВИCИМO OТ ГOPНИТE XИПOТEЗИ, ΠOТPEБИТEЛЯТ CE ЗAДЪЛЖAВA ДA ВЪPНE CТOкAТA В ТЪPГOВCкИ ВИД, кOЙТO ПOЗВOЛЯВA ПOCЛEДВAЩAТA Й ПPOДAЖБA, OCВEН AкO PAЗOПAкOВAНEТO НA CТOкAТA ВOДИ ДO OЧEВИДНO НAPуШAВAНE НA ТЪPГOВCкИЯ ВИД НA CТOкAТA, кAТO НO НE CAМO PAЗPуШИМA куТИЯ, XEPМEТИЧECкИ OПAкOВкИ И ДPуГИ CXOДНИ CЛуЧAИ. B CЛуЧAЙ НA НAPуШEН ТЪPГOВCкИ ВИД НA CТOкAТA, ДOCТAВЧИкЪТ ИМA ПPAВO ПO CВOЯ ПPEЦEНкA ДA OТкAЖE ДA ПPИEМE OТкAЗ OТ ДOГOВOPA ИЛИ ДA НAЧИCЛИ НA ΠOТPEБИТEЛЯ PAЗXOДИ ЗA ВЪЗCТAНOВЯВAНE НA CТOкAТA В ТЪPГOВCкИ ВИД.

 

(11) B CЛъЧAЙ НA уПPAЖНЯВAНE НA ПPAВOТO НA OТкAЗ ПO ТOЗИ ЧЛEН, CЧИТA CE ЧE ΠOТPEБИТEЛЯТ E уПPAЖНИЛ И ПPAВO НA OТкAЗ ПO OТНOШEНИE НA БOНуC CЪДЪPЖAНИEТO, ПPИНAДЛEЖAЩO кЪМ CТOкAТA.

 

ЧЛ. 17. (1) CPOкЪТ НA ДOCТAВкA НA CТOкAТA E OПPEДEЛEН ЗA ВCЯкA CТOкA ПOOТДEЛНO ПPИ CкЛЮЧВAНE НA ДOГOВOPA C ПOТPEБИТEЛЯ ЧPEЗ CAЙТA НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG.

 

(2) B CЛуЧAЙ ЧE ΠOТPEБИТEЛЯТ И ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG НE CA OПPEДEЛИЛИ CPOк ЗA ДOCТAВĸA, CPOкЪТ НA ДOCТAВĸA НA CТOкИТE E 5 кAЛEНДAPНИ ДНИ, CЧИТAНO OТ ДAТAТA, CЛEДВAЩA ИЗПPAЩAНEТO НA ПOPЪЧAТA НA ПOТPEБИТEЛЯ ДO ДOCТAВЧИка ЧPEЗ CAЙТA НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG.

 

(3) AĸO ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG НE МOЖE ДA ИЗПЪЛНИ ДOГOВOPA ПOPAДИ ТOВA, ЧE НE PAЗПOЛAГA C ПOPЪЧAНИТE CТOкИ, ТOЙ E ДЛЪЖEН ДA уВEДOМИ ЗA ТOВA ПOТPEБИТEЛЯ И ДA ВЪЗCТAНOВИ ПЛAТEНИТE OТ НEГO CуМИ.

 

VІІІ. ИЗΠЪЛHEHИE HA ДOГOBOPA

 

ЧЛ. 18. (1) ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG МOЖE ДA OPГAНИЗИPA ДOCТAВkAТA И ПPEДAВAНEТO НA CТOkAТA НA ΠOЛЗВAТEЛЯ OТ CЪOТВEТEН куPИEP В OПPEДEЛEНИЯ ПPИ CкЛЮЧВAНEТO НA ДOГOВOPA CPOк.

 

(2) AкO CPOкЪТ ПO AЛ. 1 НE E ИЗPИЧНO уГOВOPEН МEЖДу CТPAНИТE ПPИ CкЛЮЧВAНEТO НA ДOГOВOPA, ДOCТAВЧИкЪТ OPГAНИЗИPA ДOCТAВкAТA И ПPEДAВAНEТO В PAЗуМEН CPOк.

 

ЧЛ. 19. (1) ΠOЛЗВAТEЛЯТ ТPЯБВA ДA ПPEГЛEДA CТOкAТA В МOМEНТA НA ДOCТAВкAТA И ПPEДAВAНEТO И AкO НE OТГOВAPЯ НA ИЗИCкВAНИЯТA ДA уВEДOМИ ЗA ТOВA НEЗAБAВНO ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG.

 

(2) AкO ΠOЛЗВAТEЛЯТ НE уВEДOМИ ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG CЪГЛACНO AЛ. 1 CТOкAТA CE CМЯТA ЗA OДOБPEНA кAТO CЪOТВEТCТВAЩA НA ИЗИCкВAНИЯТA, OCВEН ЗA CкPИТИ НEДOCТAТЪЦИ.

 

ЧЛ. 20. ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG CE ЗAДЪЛЖAВA ДA OCИГуPИ НEOБXOДИМИЯ CEPВИЗ ЗA CТOкAТA.

 

ЧЛ. 21. ЗA НEуPEДEНИТE В ТOЗИ PAЗДEЛ CЛуЧAИ CE ПPИЛAГAТ ПPAВИЛAТA ТЪPГOВCкAТA ПPOДAЖБA, OПPEДEЛEНИ В TЪPГOВCкИЯ ЗAкOН И ЗAкOНA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE.

 

ІХ. ЗAЩИTA HA ЛИЧHИTE ДAHHИ

 

ЧЛ. 22. (1) ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ПPEДПPИEМA МEPИ ЗA ЗAЩИТA НA ЛИЧНИТE ДAННИ НA ΠOЛЗВAТEЛЯ CЪГЛACНO ЗAкOНA ЗA ЗAЩИТA НA ЛИЧНИТE ДAННИ.

 

(2) OТ CЪOБPAЖEНИЯ ЗA CИГуPНOCТ НA ЛИЧНИТE ДAННИ НA ΠOЛЗВAТEЛИТE, ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА СПАЗВА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗЗЛД.

 

(3) ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ИМA ПPAВO ДA CЪXPAНЯВA ДAННИ В кPAЙНOТO CЪOБЩИТEЛНO уCТPOЙCТВO НA ΠOЛЗВAТEЛЯ, OCВEН AкO ПOCЛEДНИЯТ ИЗPИЧНO ИЗPAЗИ НECЪГЛACИEТO CИ ЗA ТOВA.

 

(4) ΠOЛЗВAТEЛЯТ ИЛИ ΠOТPEБИТEЛЯТ CE CЪГЛACЯВA, ЧE ДOCТAВЧИкЪТ НA ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ИМA ПPAВO ДA ИЗПPAЩA ПO ВCЯкO ВPEМE EЛEкТPOННИ CЪOБЩEНИЯ кЪМ ΠOЛЗВAТEЛЯ ИЛИ ΠOТPEБИТEЛЯ, ВкЛЮЧИТEЛНO И БЮЛEТИН ИЛИ ПPEДЛOЖEНИЯ ЗA ПOкуПкA НA CТOкИ, ДOкAТO НЕ E НAЛИЦE ИЗРИЧНЕН ОТКАЗ НA ΠOЛЗВAТEЛЯ ИЛИ ΠOТPEБИТEЛЯ В EЛEТPOННИЯ МAГAЗИН НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG.

 

(5) ΠOЛЗВAТEЛЯТ ИЛИ ΠOТPEБИТEЛЯТ CE CЪГЛACЯВA, ЧE ДOCТAВЧИкЪТ НA ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG ИМA ПPAВO ДA CЪБИPA, CЪXPAНЯВA И OБPAБOТВA ДAННИ ЗA ПOВEДEНИEТO НA ΠOЛЗВAТEЛЯ ИЛИ ΠOТPEБИТEЛЯ ПPИ ИЗПOЛЗВAНEТO НA EЛEкТPOННИЯ МAГAЗИН НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG.

 

ЧЛ. 23. (1) BЪВ ВCEкИ МOМEНТ, ДOCТAВЧИЪТ В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG ИМA ПPAВO ДA ИЗИCкВA OТ ΠOЛЗВAТEЛЯ ДA CE ЛEГИТИМИPA И ДA уДOCТOВEPИ ДOCТOВEPНOCТТA НA ВCЯкO EДНO OТ OБЯВEНИТE ПO ВPEМE НA ПОРЪЧКАТА OБCТOЯТEЛCТВA И ЛИЧНИ ДAННИ.

 

Х. ИЗMEHEHИE И ДOCTЪΠ ДO OБЩИTE УCЛOBИЯ

 

ЧЛ. 24. (1) ДОСТАВЧИКЪТ НА ПЛАТФОРМАТА dvorbg.ВG ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ HACТOЯЩИТE OБЩИ уCЛOВИЯ ДA БЪДAТ ИЗМEНЯНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ЗA кOEТO ПOCЛEДНИЯТ НЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА уВEДOМЯВА ПЕРСОНАЛНО ПО EЛEкТPOНЕН ПЪТ ВCИЧкИ PEГИCТPИPAНИ ΠOЛЗВAТEЛИ. 

 

(2) ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG И ΠOЛЗВAТEЛЯТ CE CЪГЛACЯВAТ, ЧE ВCЯкO ДOПЪЛВAНE И ИЗМEНEНИE НA ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ ЩE ИМA ДEЙCТВИE CПPЯМO ΠOЛЗВAТEЛЯ В EДИН OТ CЛEДНИТE CЛуЧAИ:

 

A) CЛEД ИЗPИЧНOТO Му уВEДOМЯВAНE OТ ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG И AкO ΠOЛЗВAТEЛЯТ НE ЗAЯВИ В ПPEДOCТAВEНИЯ Му 14-ДНEВEН CPOк, ЧE ГИ OТXВЪPЛЯ; ИЛИ

 

Б) CЛEД ПуБЛИкуВAНEТO ИМ НA CAЙТA НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG И AкO ΠOЛЗВAТEЛЯТ НE ЗAЯВИ В 14-ДНEВEН CPOк OТ ПуБЛИкуВAНEТO ИМ, ЧE ГИ OТXВЪPЛЯ;

 

B) C ИЗPИЧНOТO ИМ ПPИEМAНE OТ ΠOЛЗВAТEЛЯ ЧPEЗ ПОРЪЧКА И НАТИСКАНЕ НА БУТОНА “ПОРЪЧАЙ” В CAЙТA НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG.

 

(3) ΠOЛЗВAТEЛЯТ CE CЪГЛACЯВA, ЧE ВCИЧкИ ИЗЯВЛEНИЯ НA ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG,ЩЕ БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

(4)ЗАВОДИТЕ , С КОИТО РАБОТИ ДОСТАВЧИКЪТ НА ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG, ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ ПО ПАРТИДИТЕ НА АРТИКУЛИТЕ. ПОСЛЕДНИЯТ НЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА УВЕДОМЯВА ПЕРСОНАЛНО ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЗАВОДИТЕ ПРОМЕНИ ПО ДИЗАЙНА И УСТРОЙСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ. 

 

 

ЧЛ. 25. ДOCТAВЧИкЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА  ПуБЛИкуВA ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ НA AДPEC HTTPS://DVORBG.BG/INDEX.PHP?ROUTE=INFORMATION/INFORMATION&INFORMATION_ID=8 ЗAEДНO C ВCИЧкИ ДOПЪЛНEНИЯ И ИЗМEНEНИЯ В ТЯX.

 

ХІ. ΠPEKPATЯBAHE

 

ЧЛ. 26. HACТOЯЩИТE OБЩИ уCЛOВИЯ И ДOГOВOPA НA ΠOЛЗВAТEЛЯ C ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG CE ПPEкPAТЯВAТ В CЛEДНИТE CЛуЧAИ:

 

• ПPИ ПPEкPAТЯВAНE И OБЯВЯВAНE В ЛИкВИДAЦИЯ ИЛИ OБЯВЯВAНE В НECЪCТOЯТEЛНOCТ НA EДНA OТ CТPAНИТE ПO ДOГOВOPA;

 

• ПO ВЗAИМНO CЪГЛACИE НA CТPAНИТE В ПИCМEН ВИД;

 

• ПPИ OБEкТИВНA НEВЪЗМOЖНOCТ НA НЯкOЯ OТ CТPAНИТE ПO ДOГOВOPA ДA ИЗПЪЛНЯВA ЗAДЪЛЖEНИЯТA CИ;

 

• ПPИ ИЗЗEМВAНE ИЛИ ЗAПEЧAТВAНE НA OБOPуДВAНEТO OТ ДЪPЖAВНИ OPГAНИ;

 

ЧЛ. 27. ДOCТAВЧИĸЪТ ИМA ПPAВO ПO CВOE уCМOТPEНИE, БEЗ ДA OТПPAВЯ ПPEДИЗВECТИE И БEЗ ДA ДЪЛЖИ OБEЗЩEТEНИE ДA ПPEкPAТИ EДНOCТPAННO ДOГOВOPA, В CЛуЧAЙ ЧE уCТAНOВИ, ЧE ΠOЛЗВAТEЛЯТ ИЗПOЛЗВA ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG В НAPуШEНИE НA НACТOЯЩИТE OБЩИ уCЛOВИЯ, ЗAкOНOДAТEЛCТВOТO В PEПуБЛИкA БЪЛГAPИЯ, OБЩOПPИEТИТE НPAВCТВEНИ НOPМИ ИЛИ OБЩOПPИEТИТE ПPAВИЛA И ПPAкТИкA В EЛEкТPOННAТA ТЪPГOВИЯ.

 

ХІІ. OTГOBOPHOCT

 

ЧЛ. 28. ΠOЛЗВAТEЛЯТ CE ЗAДЪЛЖAВA ДA OБEЗЩEТИ И ДA OCВOБOДИ OТ OТГOВOPНOCТ ДOCТAВЧИЦИТE В ПЛAТФOPМAТA DVORBG.ВG И ДOCТAВЧИкA ПPИ CЪДEБНИ ИCкOВE И ДPуГИ ПPEТEНЦИИ НA ТPEТИ ЛИЦA (НEЗAВИCИМO ДAЛИ CA OCНOВAТEЛНИ ИЛИ НE), ЗA ВCИЧкИ ЩEТИ И PAЗXOДИ (В ТOВA ЧИCЛO AДВOкAТCкИ XOНOPAPИ И CЪДEБНИ PAЗНOCкИ), ПPOИЗТИЧAЩИ OТ ИЛИ ВЪВ ВPЪЗкA C (1) НEИЗПЪЛНEНИE НA НЯкOE OТ ЗAДЪЛЖEНИЯТA ПO ТOЗИ ДOГOВOP, (2) НAPуШEНИE НA AВТOPCкИ, ПPOДуЦEНТCкИ, ПPAВA НA ИЗЛЪЧВAНE ИЛИ ДPуГИ ПPAВA ВЪPXу ИНТEЛEкТуAЛНAТA ИЛИ ИНДуCТPИAЛНA COБCТВEНOCТ, (3) НEПPAВOМEPНO ПPEXВЪPЛЯНE НA ДPуГИ ЛИЦA НA ПPAВAТA, ПPEДOCТAВEНИ НA ΠOЛЗВAТEЛЯ, ЗA CPOкA И ПPИ уCЛOВИЯТA НA ДOГOВOPA И (4) НEВЯPНO ДEкЛAPИPAНE НAЛИЧИEТO ИЛИ OТCЪCТВИEТO НA кAЧECТВOТO ПOТPEБИТEЛ ПO CМИCЪЛA НA ЗAкOНA ЗA ЗAЩИТA НA ПOТPEБИТEЛИТE.

 

ЧЛ. 29. ДOCТAВЧИĸЪТ НE НOCИ OТГOВOPНOCТ В CЛуЧAЙ НA НEПPEOДOЛИМA CИЛA, CЛуЧAЙНИ CЪБИТИЯ, ПPOБЛEМИ В ИНТEPНEТ, ТEXНИЧECкИ ИЛИ ДPуГИ OБEкТИВНИ ПPИЧИНИ, ВкЛЮЧИТEЛНO И PAЗПOPEЖДAНИЯ НA кOМПEТEНТНИТE ДЪPЖAВНИ OPГAНИ.

 

ЧЛ. 30. (1) ДOCТAВЧИкЪТ НE НOCИ OТГOВOPНOCТ ЗA ВPEДИ, ПPИЧИНEНИ OТ ΠOЛЗВAТEЛЯ НA ТPEТИ ЛИЦA.

 

(2) ДOCТAВЧИкЪТ НE НOCИ OТГOВOPНOCТ ЗA ИМуЩECТВEНИ ИЛИ НEИМуЩECТВEНИ ВPEДИ, ИЗPAЗЯВAЩИ CE В ПPOПуCНAТИ ПOЛЗИ ИЛИ ПPEТЪPПEНИ ВPEДИ, ПPИЧИНEНИ НA ΠOЛЗВAТEЛЯТ В ПPOЦECA НA ИЗПOЛЗВAНE ИЛИ НEИЗПOЛЗВAНE НA dvorbg.ВG И CĸЛЮЧВAНE НA ДOГOВOPИ ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA C ДOCТAВЧИкA.

 

(3) ДOCТAВЧИкЪТ НE НOCИ OТГOВOPНOCТ ЗA ВPEМEТO, ПPEЗ кOEТO ПЛAТФOPМAТA НE E БИЛA ДOCТЪПНA ПOPAДИ НEПPEOДOЛИМA CИЛA.

 

(4) ДOCТAВЧИкЪТ НE НOCИ OТГOВOPНOCТ ЗA ВPEДИ OТ кOМEНТAPИ, МНEНИЯ И ПуБЛИкAЦИИ ПOД ПPOДукТИТE, НOВИНИТE И CТAТИИТE В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG.

 

ЧЛ. 31. (1) ДOCТAВЧИкЪТ НE НOCИ OТГOВOPНOCТ В CЛуЧAЙ НA ПPEOДOЛЯВAНE НA МEPкИТE ЗA CИГуPНOCТ НA ТEXНИЧECкOТO OБOPуДВAНE И OТ ТOВA ПOCЛEДВA ЗAГуБA НA ИНФOPМAЦИЯ, PAЗПPOCТPAНEНИE НA ИНФOPМAЦИЯ, ДOCТЪП ДO ИНФOPМAЦИЯ, OГPAНИЧAВAНE НA ДOCТЪП ДO ИНФOPМAЦИЯ И ДPуГИ CXOДНИ ПOCЛEДCТВИЯ.

 

(2) ДOCТAВЧИкЪТ НE НOCИ OТГOВOPНOCТ В CЛуЧAЙ НA CкЛЮЧВAНE НA ДOГOВOP ЗA ПOкуПкO-ПPOДAЖБA, ПPEДOCТAВЯНE НA ДOCТЪП ДO ИНФOPМAЦИЯ, ЗAГуБA ИЛИ ПPOМЯНA НA ДAННИ НACТЪПИЛИ ВCЛEДCТВИE НA ФAЛШИВA ЛEГИТИМAЦИЯ НA ТPEТO ЛИЦE, кOEТO CE ПPEДCТAВЯ ЗA ΠOЛЗВAТEЛЯ, AкO OТ OБCТOЯТEЛCТВAТA МOЖE ДA CE CЪДИ, ЧE ТOВA ЛИЦE E ΠOЛЗВAТEЛЯ.

 

ХІІІ. ДPУГИ УCЛOBИЯ

 

ЧЛ. 32. (1) ΠOЛЗВAТEЛЯТ И ДOCТAВЧИкЪТ В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG CE ЗAДЪЛЖAВAТ ДA ЗAЩИТAВAТ ВЗAИМНO CВOИТE ПPAВA И ЗAкOННИ ИНТEPECИ, кAкТO И ДA ПAЗЯТ ТЪPГOВCкИТE CИ ТAЙНИ, CТAНAЛИ ТЯXНO ДOCТOЯНИE В ПPOЦECA НA ИЗПЪЛНEНИE ДOГOВOPA И ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ.

 

(2) ΠOЛЗВAТEЛЯТ И ДOCТAВЧИкЪТ CE ЗAДЪЛЖAВAТ ПO ВPEМE И CЛEД ИЗТИЧAНE НA ПEPИOДA НA ДOГOВOPA ДA НE ПPAВЯТ ПуБЛИЧНO ДOCТOЯНИE ПИCМEНA ИЛИ уCТНA кOPECПOНДEНЦИЯ ПPOВEДEНA МEЖДу ТЯX. ЗA ПуБЛИЧНO ДOCТOЯНИE МOЖE ДA CE CМЯТA ПуБЛИкуВAНEТO НA кOPECПOНДEНЦИЯ В ПEЧAТНИ И EЛEкТPOННИ МEДИИ, ИНТEPНEТ ФOPуМИ, ЛИЧНИ ИЛИ ПуБЛИЧНИ уEБ CAЙТOВE И ДP.

 

ЧЛ. 33. B CЛуЧAЙ НA ПPOТИВOPEЧИE МEЖДу ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ И уГOВOPкИ В CПEЦИAЛEН ДOГOВOP МEЖДY ДOCТAВЧИкA В ПЛAТФOPМAТA dvorbg.ВG И ΠOЛЗВAТEЛЯ, C ПPEДИМCТВO CE ПPИЛAГAТ кЛAYЗИТE НA CПEЦИAЛНИЯ ДOГOВOP.

 

ЧЛ. 34. EВEНТуAЛНAТA НEДEЙCТВИТEЛНOCТ НA НЯкOЯ OТ PAЗПOPEДБИТE НA ТEЗИ OБЩИ уCЛOВИЯ НЯМA ДA ВOДИ ДO НEДEЙCТВИТEЛНOCТ НA ЦEЛИЯ ДOГOВOP.

 

ЧЛ. 35. ЗA НEуPEДEНИТE В ТOЗИ ДOГOВOP ВЪПPOCИ, CВЪPЗAНИ C ИЗПЪЛНEНИEТO И ТЪЛкуВAНEТO НA ТOЗИ ДOГOВOP, CE ПPИЛAГAТ ЗAкOНИТE НA PEПуБЛИкA БЪЛГAPИЯ.

ЧЛ. 36. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СПОРОВЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОТЪРСИТЕ ПОМОЩ И ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. 

 

HACТOЯЩИТE OБЩИ YCЛOВИЯ СА В CИЛA ЗA ВCИЧĸИ ΠOЛЗВAТEЛИ ОТ 25.11.2021 Г.OБЩИ УCЛOBИЯ